سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

گاهی آدم نمی داند از سر دل تنگیست که میگرید
یا از دل خوری ...
هر چه هست از این "دل" است!


+ تاریخ شنبه 90/7/16ساعت 11:28 عصر نویسنده | انار


   
   

AvaCode.19