سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشکل اینجاست که ما آدمای معمولی هستیم و میخواهیم زندگی غیر معمولی داشته باشیم
جور در نمیاد ..

+ فی الواقع خودم رو عرض میکنم!

+ تاریخ چهارشنبه 92/8/22ساعت 2:24 عصر نویسنده | انار

پسر هم داشته باشم، همدم باشد .. از آن پسرهایی که طاقت غم مادرشان را ندارند .. از همان بچگی با همه ی شر و شورشان که از دیوار صاف بالا می روند دلشان برای گرفتن گوشه ی چادر مادرشان قش و ضعف برود ..

پسر هم داشته باشم ، وقتی توی چشمم نگاه میکند تمام عاطفه های دنیا را بریزد توی دلم .. نه اینکه برایم دختر باشد ها ! نه ! اتفاقا مرد باشد .. توی کوچه دستم را بگیرد و غیرتش گل کند .. اما بفهمد امروز که مادرش خسته است باید صدای تلوزیون را کم کند .. حواسش باشد که لبخندش چطور خستگی را از تنم بیرون میریزد .. 

پسر هم داشته باشم ، همدمم باشد ... شده یک دانه از غصه های دلم را کم کند ...


+ تاریخ جمعه 92/8/10ساعت 9:1 عصر نویسنده | انار


   
   

AvaCode.19